Bouwbesluit trappen 2012

Voor elk bouwwerk in Nederland gelden bouwtechnische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht. Veel eisen uit het oude Bouwbesluit 2003 zijn tegen het licht gehouden en waar mogelijk vereenvoudigd of zelfs geschrapt. Op het gebied van trappen is er ook het een en ander veranderd.

In het Bouwbesluit 2012 zijn de eisen voor trappen vereenvoudigd. Er wordt nog slechts onderscheid gemaakt tussen twee soorten trappen in plaats van vier. Er wordt nu expliciet onderscheid gemaakt tussen een reguliere trap en een vluchttrap.

Voor een trap met woonfunctie is de maximale maatvoering van de optrede aangepast van 185mm naar 188mm, zodat het aantal treden per trap nu beter uitkomt bij een hoogteverschil van 3 m tussen de vloeren. Voor de breedte zijn voortaan de brandveiligheidseisen voor ontvluchting bepalend.

Die 3 mm is een heel klein verschil per trede, maar heeft in de praktijk gunstige gevolgen. Hierdoor kan de verdiepingshoogte groter worden, zodat er ook meer keuzevrijheid is bij de opbouw van vloeren in woningen. Knelpunten die nog wel eens ontstonden als gevolg van de vloerdikte, zijn hierdoor minder snel leidend bij de keuze van de vloeropbouw.

Met het vernieuwde Bouwbesluit 2012 is het kabinet tegemoet gekomen aan de wens voor minder regeldruk, zonder dat de veiligheid of bruikbaarheid van bouwconstructies in gevaar komt. En dat is mooi voor iedereen, toch?

Het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot trappen is online na te lezen op Bouwbesluit online

Contact opnemen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via ons formulier.

Neem contact op