Wat is het Bouwbesluit?

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het eerste Bouwbesluit trad in 1992 in werking en daarmee werden technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Vandaag de dag is het Bouwbesluit van 2012 de meest recente versie.

Het Bouwbesluit is zeer complex door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. Geen zin om dat uit te zoeken? Bij ons bent u altijd verzekerd van een trap die voldoet aan alle technische eisen en voorschriften.

Vraag eenvoudig een offerte aan

Waarom het Bouwbesluit?

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Bouwbesluit en trappen

In het Bouwbesluit 2012 zijn bij de regelgeving voor trappen de minimumeisen aangepast. In artikel 2.33 staan al deze nieuwe technische voorschriften beschreven. In dit artikel staat o.a. dat bij nieuwbouw de B-trap is geschrapt en wordt nu enkel onderscheid gemaakt tussen reguliere- en vluchttrappen. Daarnaast is bij een gebouw met een woonfunctie, de maximale hoogte van de opstap van een trede aangepast naar 188mm, zodat het aantal treden per trap nu beter uitkomt bij een hoogteverschil van 3 meter tussen twee vloeren. Voor de breedte van de trap zijn de brandveiligheidseisen voor ontvluchting doorslaggevend.

Kamphof en het Bouwbesluit

Vergunningen voor het bouwen of verbouwen worden geweigerd op het moment dat niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit, waardoor de verbouwing niet door kan gaan. Sinds 1 april 2008 begaat een eigenaar van een gebouw dat niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit zelfs een economisch delict, waar hoge straffen op staan. Daarom heeft u bij Kamphof Trappen de volgende voordelen:

  • Bij Kamphof Trappen zijn de regels van het Bouwbesluit 2012 leidend voor ieder ontwerp en elke productie.
  • Wij houden ons met al onze trappen aan alle technische eisen en voorschriften.
  • U ben bij ons dan ook altijd verzekerd van een kwalitatief goede constructie en afwerking.
  • U hoeft zich geen zorgen te hoeven maken over de regels van het Bouwbesluit.

Contact opnemen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via ons formulier.

Neem contact op